Efter ett par samtal per telefon i oktober 2010 bestämde familjen Quick sig

för en Globetrotter XLi 7910 2011 den gick till Tystberga utanför Nyköping.

Tack för förtroendet.

På bild: Familjen Quick och säljare Marcus