Försäljare

Till Isabellas hemsida:

www.isabella.net/se/

FINN DEN RÄTTA STORLEKEN

För att kunna ange förtältets rätta storlek, måste du känna till vagnens fabrikat och modell, årsmodell och ”A-måttet”, som du får fram så här:

Ställ vagnen plant. A-måttet är längden från marken, genom hela förtältskenan och ner till marken igen.
Lättast mäter du med hjälp av ett snöre (se bilden nedan).

För universal- och vintertält är förtältskenans höjd över marken avgörande – A-måttet har här ingen betydelse.